1 218 641,00 PLN dla Gminy Trzebieszów!!!

W dniu dzisiejszym, 24 lutego 2021 r. Gmina Trzebieszów reprezentowana przez Pana Mirosława Szekalis- Wójta Gminy podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowica.
Całkowity koszt inwestycji to 2 355 696,00 PLN
z czego 1 218 641,00 PLN to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu ?Gospodarka wodno-ściekowa?.
Dziękujemy za współpracę Pani Ewie Szałachwiej- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panu Ryszardowi Szczygłowi- Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego
Skip to content