Historia

Pierwsze wzmianki o miejscowości Trzebieszów pochodzą z roku 1418. z dokumentów biskupa i byłego kanclerza królowej Jadwigi, późniejszego prymasa Polski, Wojciecha Jastrzębca. Z tego dokumentu wynika, że w 1418 roku parafia Trzebieszów jeszcze nie istniała, a Trzebieszów wraz z okolicznymi wsiami należał do parafii w Łukowie.

Drugi dokument dotyczący Parafii Trzebieszów został wydany przez polskiego króla Władysława Jagiełłę w Sandomierzu dnia 14 marca 1430 roku. Z dokumentu z 1430 roku pochodzi wzmianka o istnieniu już wtedy kościoła w Trzebieszowie uposażonego finansowo przez króla Władysława Jagiełłę. Wówczas przez Trzebieszów biegł trakt królewski z Krakowa do Wilna, z którego monarchowie polscy, a zwłaszcza z dynastii Jagiellonów często korzystali.

W Trzebieszowie była stacja królewska, tzn. obowiązek goszczenia panującego z dworem, a także jego urzędników i wysłanników. Obowiązek ten utrzymał się w Polsce (po części zamienny na określone świadczenia pieniężne) w dobrach królewskich i klasztornych aż do czasów nowożytnych. Przodkowie wsi Trzebieszów, to potomkowie szlachty zagrodowej, którą cechowało przywiązanie do tradycji i kultury chrześcijańskiej.

27

Kurów. Chata chłopska z początku XIX w.

Nazwy wielu miejscowości wchodzących w skład gminy Trzebieszów wywodzą się od nazwisk tutejszej szlachty. Dla przykładu w gminie zamieszkiwali i zamieszkują nadal potomkowie Szaniawskich, rodu, do którego należały niegdyś Szaniawy. W miejscowości Celiny przewaga nazwisk to Celińscy. W Karwowie sytuacja wygląda podobnie dominuje nazwisko Karwowski. Dla odróżnienia poszczególnych rodzin we wsi nadawano im przydomki. Wywodziły się one od ojca rodziny.

Sama nazwa ,,Trzebieszów” pochodzi od słowa ,,trzebież”, które z kolei wywodzi się ze zwrotu trzebić (to znaczy ścinać drzewa, wycinać las).

23

Kościół w Trzebieszowie wezwania Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników.

W latach 1863-1864 mieszkańcy Trzebieszowa i okolic wzięli liczny udział w Powstaniu Styczniowym. Wobec losów uczestników powstania rangę symbolu ma fakt wydania wybudowanemu w 1863 r. Kościołowi w Trzebieszowie wezwania Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników.

4

Wólka Konopna. Pomnik ku czci partyzantów z WiN.


RELACJA Z ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŻOŁNIERZY AK WiN OBWÓD ŁUKÓW i RADZYŃ PODLASKI

W 2016 roku mija 70 rocznica akcji MITROPA, podczas której działający na Podlasiu kilkudziesięcioosobowy oddział AK-WiN pod dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał 3 października 1946 r, w miejscowości Szaniawy-Poniaty wojskowo- dyplomatyczny pociąg rosyjski kursujący na trasie Moskwa- Warszawa- Berlin Wschodni.

Podczas akcji Mitropa bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy.

Mając w pamięci polską historię narodową i dokonania naszych przodków, uświadamiamy sobie potrzebę stałego podtrzymywania poczucia patriotyzmu zarówno w nas samych, jak i wśród młodego pokolenia. W tym celu podjęliśmy decyzję o budowie Pomnika upamiętniającego tę akcję, który zostanie usytuowany w Szaniawach-Poniatach.

Chcemy aby dla naszej społeczności było to miejsce wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń. Miejsce, które nie będzie nas dzielić lecz jednoczyć. Miejsce, w którym będziemy krzewić w nas pamięć o wszystkich Polakach, którzy przyczynili się do tego, że teraz żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej.

HISTORIA – LUDZIE

Antoni Dołęga  Partyzancka Epopeja


PUBLIKACJE:

Publikacje  on-line:

 

Skip to content