Aktualności

piątek, 30 czerwca 2023

Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca

[Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Dodatek dla emerytowanych sołtysów ma być zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców wynagrodzeniem za nieodpłatną pracę świadczoną na rzecz lokalnej społeczności i rekompensatą za fakt, że ?ustawodawca nie przewidział dla nich obowiązkowego wynagrodzenia?.

Dziś sołtys wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie, choć rada gminy może przyznać mu dietę i zwrot kosztów podróży. Sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas pełnienia ich funkcji nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

(więcej…)

środa, 28 czerwca 2023

Harmonogram odbioru odpadów na III kwartał 2023 r. wg miejscowości

(więcej…)

piątek, 23 czerwca 2023

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mirosława Szekalis za rok 2022

Rada Gminy podczas LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów w dniu 22 czerwca udzieliła Wójtowi Gminy Mirosławowi Szekalis wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. 

Czerwiec to czas podsumowywania pracy gminy oraz pracy wójta. Radni Gminy Trzebieszów po dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2022 uznali, że wójt Mirosław Szekalis swoja praca zasłużył na absolutorium i wotum zaufania. Cieszymy się.

Wójt podziękował swoim współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wyraził nadzieje na lepszą współpracę  z radą i sołtysami na rzecz dobra gminy.

Zastępca Wójta Sławomir Smolak złożył w imieniu swoim, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz obecnych na sesji życzenia i gratulacje.
 

Raport o stanie Gminy oraz przygotowana na Sesje prezentacja dostępny jest tutaj na BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=225&action=details&document_id=1894295.

Każdy z naszych mieszkańców może sobie sam ocenić na podstawie przedstawionego raportu. Prezentacji raportu dokonamy także na przez okres wakacji na stornie FB Gminy Trzebieszów : https://www.facebook.com/trzebieszow

Podczas sesji  oficjalnie został  także powitany i przedstawiony Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rafała Zdunek, który pełni swoja funkcje od 1 maja br.  Wójt życzył  mu owocnej współpracy na rzecz mieszkańców gminy. Pana Rafała chyba nie trzeba przedstawiać 🙂

Gratulujemy i cieszymy się ufając na owocną współpracę na kolejny okres.

piątek, 23 czerwca 2023

Życzenia Wójta z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań.

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkół podstawowych wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Życzę również udanego wypoczynku a także regeneracji sił, by w przyszłym roku szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia.

Drodzy uczniowie, pragnę pogratulować Wam wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów. Przed Wami czas swobody i wypoczynku. Wypoczywajcie więc i gromadźcie siły na nowy rok szkolny.

Życzę Wam pięknej pogody, wspaniałych przygód a przede wszystkim bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły.

Drodzy absolwenci dla Was zakończył się pewien etap życia, przed Wami kolejny krok na drodze edukacji, wykorzystajcie go jak najlepiej. Spotykajcie w swoim życiu życzliwych ludzi, którzy będą Was wspierać w podejmowanych działaniach.

Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do Rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkół, służą swoją radą i pomocą.

Mirosław Szekalis 
Wójt Gminy Trzebieszów

wtorek, 20 czerwca 2023

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

 

(więcej…)

czwartek, 15 czerwca 2023

Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 22 czerwca 2023 r . (czwartek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

czwartek, 08 czerwca 2023

W piątek po Bożym Ciele Urząd Gminy nie pracuje.

środa, 07 czerwca 2023

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WÓLCE KONOPNEJ ( po byłej szkole)

OGŁOSZENIE BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=336&action=details&document_id=1897158

POŁOŻENIE GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/RhWhjsH2QUTEjgmx7

 

 

poniedziałek, 05 czerwca 2023

Kondolencje

poniedziałek, 05 czerwca 2023

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego w Dębowicy z dnia 02.06.2023 r.

LINK: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=353&action=details&document_id=1895997

czwartek, 01 czerwca 2023

GUS INFORMUJE: ZINTEGROWANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH (R-SGR)

Informacja ogólna o badaniu:

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S. wiecej: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

(więcej…)

czwartek, 01 czerwca 2023

Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci i tych małych i tych dużych

środa, 31 maja 2023

INSTALACJE SOLARNE DO WZIĘCIA. OSTATNIE WOLNE INSTALACJE !!!

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że zostało kilka wolnych miejsc na instalacje solarne

Koszt instalacji na budynku wynosi  6461,18 zł brutto (dach/ściana)

Koszt instalacji na gruncie: 7046,18 zł brutto

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pok. 104 lub pod telefonem 257960355 wew. 204 / tel. 518638135  celem podpisania umowy w terminie do 7 czerwca br.  w godzinach 8-16

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

środa, 31 maja 2023

Kondolencje

środa, 31 maja 2023

NOWE OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE TRZEBIESZÓW (GOŁOWIERZCHY, ZEMBRY i LESZCZANKA

(więcej…)

Skip to content