Program Poznaj Polskę w Gminie Trzebieszów

Gmina Trzebieszów otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia  Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Poznaj Polskę.  


Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

 Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi  64 136,00 zł, w tym  kwota dofinansowania 51 306,00 zł, środki własne 12 830,00 zł.

 Planowane miejsce zwiedzania: Centrum Nauki Kopernika, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Rezydencji Królów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Muzeum Pieniądza w Warszawie,
Muzeum Zamojskich w Kozłówce, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Muzeum Marii Curii Skłodowskiej w Warszawie, Historyczny Zespół Miasta z traktem  Królewskim
i Wilanowem.  

Przewidywana liczba uczestników to 366 uczniów,  33 opiekunów. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Trzebieszów reprezentowaną przez Wójta  Pana Mirosława Szekalis zostało zawarte w dniu 11 października 2021 r.

Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia zawarcia porozumienia do dnia 15 grudnia 2021 r.

Skip to content