Budżet Gminy na rok 2017 przyjęty

Na ostatniej sesji w dniu 30 grudnia Rada Gminy przyjęła jednogłośnie budżet gminy Trzebieszów na rok 2016.

Łączna kwota planowanych dochodów 20 007 398 zł

Łączna kwo9ta planowanych wydatków 21 407 398 zł

Deficyt 1 400 000 zł

Fundusz Sołecki wynosi 365 196,48 – zakres wydatkowania zawarty jest w naszej Gazecie AKTUALIa nr 2 – do przejrzenia tutaj

Podczas Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Pan Mirosław Szekalis podziękował za dotychczasowa współpracę długoletniej Sekretarz Gminy Pani Marii Dudek, która odeszła na emeryturę i jednocześnie powitał nowego Sekretarza Gminy Pana Sławomira Smolaka, który od 1 grudnia objął obowiązki Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy.

FOTOGALERIA

 

UG Trzebieszów. 2015

Skip to content