KONSEKWENCJE POSŁUGIWANIA SIĘ UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

 W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione Wójt Gminy Trzebieszów informuje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

         Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany   w Rejestrze Dowodów Osobistych poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia jego utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia ? nie ma odciętego rogu- przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw.

UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ.

 

 

Skip to content