MAMMOGRAFIA w TRZEBIESZOWIE. ZAPRASZAMY PANIE

Plan spotkania z beneficjentkami Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Projektu ?Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi? współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 1. Przywitanie uczestników spotkania
 2. Przedstawienie planu spotkania
 3. Przeprowadzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej obszarów:
 • Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – krótki opis
 • Profilaktyka raka piersi
 • Mammografia
 • Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (PPWWRP)
 • Projekt ?Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi?
 1. Pytania uczestników do prowadzącego
 2. Szkolenie z użyciem fantomów piersi
 3. Zebranie podpisów na liście obecności
 4. Przekazanie druków skierowań na badanie dla kobiet poza Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
 5. Przekazanie materiałów edukacyjnych dotyczących mammografii
 6. Przekazanie próbek kosmetyków Ziaja
 7. Przekazanie dokładnej informacji na temat terminu przyjazdu mammobusu, miejsca postoju oraz sposobu rejestracji na badanie
 8. Zakończenie spotkania ? podziękowanie za przybycie

Skip to content