30-lecie Samorządu Terytorialnego

30 lat temu, 27 maja 1990 r., odbyły się w Polsce pierwsze od kilkudziesięciu lat wybory samorządowe. Były to zarazem pierwsze w III RP w pełni wolne wybory. Przywrócenie samorządności wspólnot lokalnych uznawane jest za jedną z najważniejszych reform okresu transformacji ustrojowej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju naszej lokalnej społeczności, w szczególności byłym Wójtom, Radnym i Sołtysom składamy życzenia wytrwałości, długoletniej wizji rozwoju, zaangażowania, satysfakcji i akceptacji społecznej oraz licznych sukcesów, bo one sprawiają, że nam wszystkim żyje się lepiej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Nurzyński

Wójt Gminy Trzebieszów

/-/ Mirosław Szekalis

Skip to content