BEZPŁATNE zajęcia specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizykoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

Zespół Placówek, ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków

tel./fax. (025) 798-27-72, e-mail: [email protected], http://www.zsslukow.pl

ZACZYNAMY 1 GRUDNIA 2017

jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy na terenie naszego powiatu organizuje dla dzieci  oraz  ich rodzin

BEZPŁATNE

formy  kompleksowej, specjalistycznej  pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizykoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

 


W ramach zadań 2.4. Priorytetetem Programu ?Za życiem? jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Grupa docelowa: dzieci od momentu wykrycia lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
u których występują wybrane schorzenia wg  ICD-10


Placówka oferuje  różnorodne formy i metody terapii:

 

Program ?Za życiem? skierowany jest też do rodzin z dzieckiem legitymującym się:

Skip to content