Kurs ICT dla naszych mieszkańców ukończony…

W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w terminie od 26.052017- 20.07.2017 r. organizowany był kurs komputerowy we współpracy z ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski. Kurs trwał 80 godzin. Wszyscy uczestnicy  z wynikiem pozytywnym ukończyli szkolenie ,, Obsługa komputera poziom A – zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych DIGCOMP?.  Kurs zakończył się egzaminem, który uczestnicy zdawali przy komisji z Europejskiego Centrum, Integracji i współpracy samorządowej ,,Dom Europy? 

14 grudnia br. , Pan Sławomir Smolak- Sekretarz Urzędu Gminy w zastępstwie Wójta Gminy  i  Jadwiga Celińska – Dyrektor GOKiW w Trzebieszowie  wręczyli certyfikaty ukończenia kursu. 

Skip to content