Zaproszenie na III RAJD ROWEROWY SZLAKIEM ŻOŁNIERZY AK WIN

Wójt Gminy Trzebieszów, Komitet Obchodów Pamięci Żołnierzy AK-WIN, serdecznie zapraszają mieszkańców w ramach obchodów 72 rocznicy AKCJI MITROPA pod honorowym patronatem
Ministra Obrony Narodowej

na

III RAJD ROWEROWY

SZLAKIEM ŻOŁNIERZY AK WIN

REGULAMIN

CEL RAJDU

Pamięć o Bohaterach wciąż żyje… Celem rajdu jest przekazania młodemu pokoleniu śladów przeszłości naszego regionu. Chcemy propagować pamięć o Żołnierzach AK-WIN – tych, którzy bez reszty poświęcali się dla naszej Ojczyzny. Wyraźmy im, w ten sposób, naszą wdzięczność i pamięć. Pamięci tych,  którzy nigdy nie zgodzili się na podporządkowanie Polski totalitarnemu imperium  sowieckiemu i swoją ofiarnością, męstwem  oraz  poświęceniem życia  przyczynili się do tego,  że  żyjemy w Polsce  wolnej i demokratycznej.

W roku 2016 odsłonięty został w miejscowości Szaniawy-Poniaty pomnik MITROPA – pomnik upamiętniający AKCJE MITROPA.  71 lat temu oddział AK-WIN po dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał Mitropę czyli wojskowo-dyplomatyczny pociąg radziecki. Bez rozlewu krwi rozbrojono ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej.  Bez jednego wystrzału żołnierza AK-WIN rozbroili i pozbawili mundurów ponad 200 czerwonoarmistów, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe.

To miejsce ma łączyć i krzewić pamięć o tych Polakach, którzy nie mogąc pogodzić się z powojenną rzeczywistością nawet za cenę własnego życia, chcieli przywrócić Polsce wolność. 

Chcemy wokół tego miejsca stworzyć inicjatywy upamiętniające także Żołnierzy Wyklętych , którzy walczyli za nasza WOLNĄ POLSKĘ.

Warto pamiętać, że w naszej gminie  ukrywał się do roku 1982 Antoni Dołęga – jeden  z ostatnich Żołnierzy Wyklętych. Sprawa Antoniego Dołęgi rzuca nowe światło na historię Żołnierzy Wyklętych, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej przez wiele lat z bronią w ręku, oraz w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Zniesławieni przez czerwoną propagandę cierpieli niezasłużone poniżenie ? oczerniani, wyłapywani po lasach, mordowani w straszliwych katuszach Polscy Bohaterowie. Nasze pokolenie musi dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić im utraconą godność i otoczyć powszechną czcią całego narodu. Antoni Dołęga ukrywał się przed aparatem represji przez 37 lat. Do 1982 roku smakował powojenną wolność w ukryciu i osamotnieniu licząc na pomoc ludzi dobrej woli. Dzisiaj już jest godnie pochowany n cmentarzu w Trzebieszowie.  

Rajd ma odkryć karty naszej historii i propagować pamięć o naszych bohaterach.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zgłoszenie i podpis na liście.
 2. Posiadanie karty rowerowej i/lub innego dokumentu tożsamości.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach pieszo lub rowerem
 4. Ubezpieczenie się we własnym zakresie i wzięcie udziału w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej.
 6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów/współorganizatorów jego wizerunku we wszelkich promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej współorganizatorów/ stornie FB oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w rajdzie poprzez potwierdzenie tego faktu przesłanym zgłoszeniem  lub  podpisem na liście
 7. Uczestnictwo w Rajdzie zwanym dalej Rajdem ma charakter dobrowolny.
 8. Osoby biorące w Rajdzie udział uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownego oświadczenia przy zgłaszaniu się).

PRZEBIEG RAJDU:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenia należy dokonać on-line (trzebieszow.gmina.pl ) lub telefonicznie.

Grupa Łuków  (Tel. 509199705), Grupa Trzebieszów (Tel. 25 7960383)

 1. Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy we własnym zakresie wracają do punktów
 2. Organizatorzy nie zapewniają transportu Istnieje możliwość powrotu pociągiem PKP (Stacja Szaniawy na trasie Terespol- Biała Podlaska – Łuków ?Siedlce ? Warszawa)
 3. Przed wyruszeniem   na  poszczególne  trasy   uczestnik  może pobrać  ulotki  z  ich  przebiegiem   i  opisem tras ze strony internetowej Gminy Trzebieszów  (trzebieszow.gmina.pl ) i z informacjami na temat żołnierzy wyklętych.
 4. Propozycje innych tras rajdu można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres [email protected]
 5. Stąd pobierz i wydrukuj formularz swojego oświadczenia jako osoby pełnoletniej (pobierz).
 6. Warunkiem uczestnictwa jest podpisane zgłoszenia i oświadczenia oraz przesłanie do na adres: [email protected]. Brak wypełnionego i podpisanego zgłoszenia oraz oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w Rajdzie. Udział osób małoletnich jedynie pod opieka osoby pełnoletniej !!!

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU ROWEROWEGO

 1. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
 2. Uczestnicy rajdu ponoszą osobistą odpowiedzialność za złamanie przepisów ruchu
 3. Po drogach publicznych uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z zasadą:
  – jedziemy ?gęsiego” w małych  10-15 osobowych grupach odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m, liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, potem przerwa ok. 200 m i następna mała grupa,
 4. Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
 5. Nie wolno wyprzedzać stwarzając zagrożenie na drodze. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
 6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 7. Na rajd należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe: klucze, dętki, łatki itp. każdy liczy pod tym względem na
 8. Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych. Na wszelki wypadek prosimy zabrać zapasowe okrycie przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, buty. Organizatorzy propagują bezpieczną jazdę na rowerze dlatego zalecają aby każdy zawodnik jechał w kasku rowerowym oraz kamizelce
 9. Każdy uczestnik zabiera ze sobą napoje i suchy prowiant. Na mecie rajdu organizator zapewnia uczestnikom porcję pysznego żurku.

NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:

 1. Poruszania się środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub
 2. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów.
 3. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 4. Niszczenia
 5. Głośnego zachowywania się.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.
 3. Uczestnik rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników imprezy i osób
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy rajdu   są   zobowiązani   do   przestrzegania   regulaminu,   ogólnych   zasad   bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do Organizatora.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w
 4. Kontakt do koordynatora Rajdu: Sławomir Smolak, Tel. 509199705, sekretarz@trzebieszów.gmina.pl
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu, formularze zgłoszeniowe i inne informacje dostępne będą na stornie trzebieszow.gmina.pl

 

PROGRAM RAJDU

Grupy rowerowe

 1. Grupa Trzebieszów – trasa ok. 15 km. Koordynator GOKiW. Zgłoszenia Tel. 25 7960383
  PROGRAM
  Grupa  TRZEBIESZÓW  ? Szaniawy-Poniaty – trasa ok. 15 km ? (czas przejazdu 1 godzina)
  Godzina 9.30  Zbiórka uczestników przy GOKiW
  Godzina 9.45  Wyjazd na trasę rowerową Trzebieszów – Szaniawy-Poniaty
 2. Grupa Łuków: (trasa Łuków – Szaniawy ? Poniaty ok. 12 km)Godzina 9.30 Zbiórka: przy Urzędzie Miasta Łuków .Wyjazd ok. 9.45 na trasie  UM Łuków , obelisk poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych i ofiar reżimu komunistycznego przy budynku dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. 11 Listopada , ul.  Wójtostwo – Zapowiednik ? wzdłuż torów PKP  – Szaniawy Matysy , Szaniawy Poniaty , Pomnik MITROPA  . Koordynator: Sławomir Smolak,  Zgłoszenia Tel. 509199705
 3. Grupa Siedlce (trasa Siedlce Galeria Siedlce – Szaniawy Poniaty – Pomnik Mitropa – ok. 36 km. Koordynator : Konstanty Strus

 POMNIK MITROPA

 1. Cześć wspólna. Udział Kompani Reprezentacyjnej Sił Powietrznych WP, oraz Orkiestry wojskowej w Siedlcach

Godzina 11.00

Msza Święta w kościele MB Nieustającej Pomocy  w Szaniawach

Godzina 12.30  

Uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy AK-WIN, złożenie wieńców, przemówienia,
APEL PAMIĘCI – Kompania Reprezentacyjna WP, Wręczenie odznaczeń i wyróżnień ŚZŻ Armii Krajowej

Godzina 13.30

Część artystyczna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Siedlcach oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szaniawach i Trzebieszowie.

Godzina 14.00

Poczęstunek dla uczestników

Godzina 15.00

Zakończenie uroczystości


UWAGA:
  POWRÓT PKP : Pomnik Mitropa umiejscowiony jest obok stacji PKP Szaniawy, którym można dojechać do Łukowa, Siedlec, Międzyrzeca Podlaskiego (trasa Terespol ? Siedlce Warszawa).

INFORMACJE DODATKOWE:

POMNIK MITROPA: (miejscowości SZANIAWY PONIATY obok stacji kolejowej PKP  Szaniawy)
71 lat temu oddział AK-WIN po dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał Mitropę czyli wojskowo-dyplomatyczny pociąg radziecki. Bez rozlewu krwi rozbrojono ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej.
Bez jednego wystrzału żołnierza AK-WIN rozbroili i pozbawili mundurów ponad 200 czerwonoarmistów, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe. NKWD zarządziło natychmiastowy odwet. Decydującą bitwę stoczono 5 października 1946 r. w miejscowości Kiełbaski. Polskie oddziały zostały rozbite. Aresztowany wówczas porucznik Kurzawa trafił do więziennego szpitala psychiatrycznego. Zmarł w 1972 roku w wieku 49 lat.

To miejsce ma łączyć i krzewić pamięć o tych Polakach, którzy nie mogąc pogodzić się z powojenną rzeczywistością nawet za cenę własnego życia, chcieli przywrócić Polsce wolność.

Na planie koła o średnicy ok. 20 metrów stoi 20 betonowych płyt z sylwetkami żołnierzy. O brawurowej akcji i heroizmie Polaków przypomina pamiątkowa płyta. W roku 2016 obchody 70. rocznicy akcji “Mitropa” honorowym patronatem objął Minister Obrony Narodowej.

Regulamin Rajdu Rowerowego

Skip to content