OSP Trzebieszów – nowe instrumenty z projektu LGD

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie zakończyła realizację projektu pn. ? Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez rozszerzenie repertuaru Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów? współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 8 instrumentów, które doposażyły Orkiestrę Dętą działającą przy OSP Trzebieszów.

Celem projektu był wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez funkcjonowanie Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów.

Cel ten przyczynił się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz podniósł poziom atrakcyjności wydarzeń promocyjnych kulturalnych na obszarze LGD poprzez rozwój bazy technicznej ? zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry, które umożliwią organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w ramach działań Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów. 

 

Skip to content