III Sesja Rady Gminy Trzebieszów – ZAPROSZENIE

SA.0002.I.3..2018                                                                 Trzebieszów, 20.12.2018r.

                                                      

ZAPROSZENIE / ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zawiadamiam niniejszym, że w dniu
28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się III Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu z II Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał:
  1. Informacje radnych ? wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

                                                             /-/                       

                                                               Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

PROJEKTY UCHWAŁ na III SESJĘ RG

 

Skip to content