600 LAT TRZEBIESZOWA – ZASŁUŻONY DLA GMINY TRZEBIESZÓW

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Trzebieszów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym lub innym podmiotom szczególnie zasłużonym dla Gminy Trzebieszów oraz innym wybitnym osobom i podmiotom, przez Radę Gminy Trzebieszów.

Po raz pierwszy Rada Gminy Trzebieszów swoją uchwała nr XXX/261/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.  tytuł “Zasłużony dla Gminy Trzebieszów” nadała następującym osobom i podmiotom:

_________________________________

– Pan Rober Celiński z Trzebieszowa. Człowiek ogromnej pasji, sportowiec, jeden z niewielu Europejczyków, który wziął udział w najwyżej położnym maratonie górskim w Himalajach. Pan Robert odebrał nagrodę podczas wczorajszych biegów.

__________________________________
Wśród podmiotów z terenu Gminy Trzebieszów tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów Rada Gminy  nadała następującym podmiotom

_________________________________

 -Zakład Mięsny “Wierzejki” Jan i Marek Zdanowscy Spółka Jawna. Jest to jedna a niewielu firm rodzinnych, która osiągnęła międzynarodowy sukces biznesowy sprzedając swoje wyroby w Polsce i za granicą m.in. ogromna popularnością cieszą się wędliny na wyspach brytyjskich.  Przede wszystkim dla setek naszych mieszkańców jest to miejsce pracy i za to jesteśmy wdzięczni właścicielom.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Pan Jan Zdanowski.

_________________________________

Parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników o której pierwsze wzmianki sięgają roku 1430. Od tamtego czasu nierozerwalnie związana z ta miejscowością. Parafia to przede wszystkim kapłani pracujący tutaj na rzecz mieszkańców Trzebieszowa. Czym jest parafia  i obecność kapłanów w naszym życiu niech będzie myśl, jak by wyglądało nasze życie gdyby nie było tutaj naszego kościoła.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał w imieniu wszystkich kapłanów pracujących w Trzebieszowie na przestrzeni prawie 600 lat Ks. Kanonik Ryszard Kozieł, proboszcz Parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników.

_________________________________

Kolejnym podmiotem , który Rada Gminy chciałaby uhonorować jest Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie od wielu lat łączy działalność biznesową z działalnością społeczną włączając się w różnorodne inicjatywy: kulturalne, społeczne i charytatywne – służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska.   Zarząd Banku z pełnym zaangażowaniem włącza się w pomoc i partnerstwo osobom i podmiotom potrzebującym lub inicjującym różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Tytuł  Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, Pan Jarosław Trokowicz.

__________________________________

– Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie w okresie przedwojennym imienia Józefa Piłsudskiego, w okresie powojennym imienia 5 dywizji WP, zaś od 1 września br. imienia Króla Władysława Jagiełły. Szkoła to miejsca kształtowania naszych charakterów. W swojej historii każdy z mieszkańców Trzebieszowa był częścią historii tej szkoły i był kształtowany  przez kadrę pedagogiczną tej szkoły. Jacy jesteśmy to zasługa nauczycieli pracujących w tej szkole. W dowód wdzięczności Rada Gminy  przyjęła stosowną uchwałę.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 5 Dywizji WP Pan Jarosław Makosz.

___________________________________

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie. Od 102 lat chroni nas przed pożarami, kształtuje naszą społeczność lokalną poprzez aktywną działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspiera działalność kulturalną, społeczną. Czym była by wieś bez OSP?. Nie potrafię sobie wyobrazić, ale dziękujemy Wam że jesteście z nami i dla nas.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał  Prezes OSP w Trzebieszowie Pan Jacek Krzyszczak.

Skip to content