SZKOLENIE I WARSZTATY SEROWARSKIE dla PAŃ Z KGW. ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE DLA PAŃ Z KGW
z terenu GMINY TRZEBIESZÓW

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

zaprasza do udziału w projekcie

KGW  KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM

Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału KGW we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru LGD RAZEM, tj. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności członkiń KGW w zakresie małego przetwórstwa, w tym produkcji serów zagrodowych oraz prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego do 31.10.2019 r.

Efektem realizacji operacji będzie:

SZKOLENIE I WARSZTATY SEROWARSKIE

Program szkolenia połączonego z warsztatami serowarskimi

Terminy szkoleń/warsztatów:

22.10. 2019 r.  Jakusze 54, gm. Trzebieszów

WYJAZD STUDYJNY

Wyjazd studyjny odbędzie 28 października 2019 r. do gospodarstw rolnych specjalizujących się w przetwórstwie rolno-spożywczym, w tym produkcji serów zagrodowych na obszarze Województwa Lubelskiego.

Program wyjazdu studyjnego:

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

W projekcie mogą wziąć udział tylko kobiety zamieszkujące obszar wiejski LGD RAZEM będące członkiniami KGW.

Kryteria punktowe:

Przy równej liczbie punktów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń (pod warunkiem osiągnięcia wystarczającej liczby kobiet do 35 roku życia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną, lub elektroniczną (skan) w terminie do dnia 11 października 2019 r. do godz. 12.00 na adres: [email protected], Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu /wyjazdu studyjnego podmiot zgłaszający zobowiązany jest wskazać zastępstwo najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia/ wyjazdu studyjnego.

ORGANIZATOR

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Świderska 12, 21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: [email protected]

 

PARTNERZY PROJEKTU

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie, Stowarzyszenie Aktywnych Trzeciak.

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji:

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW

 

Skip to content