UWAGA !!! Zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy w Trzebieszowie, GOKiW, GOPS i ZGK oraz GZOSIP

Komunikat nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r. wójta Gminy Trzebieszów.

SA.5535.5.2020 r.

UWAGA !!!

ZMIANA FUNKCJONOWANIA  URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW
Wójt Gminy Trzebieszów informuje o sposobie funkcjonowania Urzędu Gminy Trzebieszów, ZGK, GOPS, Zespołu Oświatowego od dnia 12 marca do odwołania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAW: (OPISANY PONIŻEJ)

KROK 1.
Aby załatwić swoją sprawę należy najpierw zadzwonić:
tel. 025 796 03 55
SEKRETARIAT/ WÓJT – wew. 209
Urząd Stanu Cywilnego – wew. 201
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – wew. 203
SEKRETARZ GMINY – wew 206
Zagospodarowanie przestrzenne – 207,
gospodarka gruntami – wew. 207
Zamówienia publiczne, drogi – wew. 204
Ochrona środowiska – wew. 207
Ewidencja Ludności – wew. 210
Działalność Gospodarcza / ZUS – wew. 211
Księgowość – wew. 212
SKARBNIK – wew. 216
Świadczenia Rodzinne – wew. 214
PODATKI / ODPADY – wew. 218 lub 213
GOPS – wew. 215
ZGK – tel. 25 796 04 06
GOKiW – tel. 25 796 03 83

KONTAKT MAILOWY: [email protected]

KROK 2. Złożenie pism / dokumentów do
Urzędu Gminy, GOPS i Gminnego Zespołu Oświatowego
TYLKO W PUNKCIE PODAWCZYM W KASIE URZĘDU GMINY
– OKIENKO PRZY WEJŚCIU DO URZĘDU
PRZY OKIENKU POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO 1 OSOBA !!!
KONTAKTY
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41, faks: (25)796-03-73
Poczta e-mail: Sekretariat: [email protected]
skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka

WSZELKIE WPŁATY TYLKO NA RACHUNEK BANKOWY
Rachunek podstawowy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
System gospodarowania odpadami komunalnymi – 50 9206 0009 0000 0130 2000 0520
Rachunek na który trzeba wpłacać wadium – 88 9206 0009 0000 0130 2000 0030
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
AKTUALNE INFORMACJE: archiwum.trzebieszow.gmina.pl

Skip to content