Komunikat nr 2/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Wójta Gminy Trzebieszów w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Trzebieszów i jednostek organizacyjnych.

Trzebieszów, 16.03.2020 r.
Nr pisma: SA.5535.6.2020

Komunikat nr 2/2020

z dnia 16 marca 2020 r.
Wójta Gminy Trzebieszów
w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Trzebieszów
 i jednostek organizacyjnych.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wzmocnienia działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) z dniem
16 marca (poniedziałek 2020 r.) do odwołania wprowadzam następujące zmiany w pracy Urzędu Gminy Trzebieszów i jednostek organizacyjnych Gminy Trzebieszów tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie.

 1. Działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zostaje ograniczona wyłącznie
  do przyjmowania korespondencji. Jednocześnie proszę o dostarczanie wniosków
  i korespondencji, (jeśli to możliwe) za pomocą poczty elektronicznej ([email protected]) lub platformy e-PUAP (skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka ).
 2. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego zostaje ograniczona wyłącznie do sporządzania
  i wydawania aktów zgonów. Pozostałe sprawy należy załatwiać w sposób opisany w pkt. 1.
 3. Zawieszona zostaje działalność kasy w Urzędzie Gminy Trzebieszów do odwołania.
 4. Uiszczanie podatków i opłat, w tym opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych możliwe tylko za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach
  i zawiadomieniach numery kont:

Jednocześnie informuję, że przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat
(np. w przypadku braku możliwości zapłaty poprzez bankowość elektroniczną) będzie możliwość złożenia przez podatnika stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

 

 Wójt Gminy Trzebieszów

/-/

Mirosław Szekalis

 


Kontaktowe adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, pod którymi należy kontaktować się w sprawach urzędowych:

 1. Urząd Gminy Trzebieszów,
  (25) 796-03-55, (25) 796-05-41, Faks: (25) 796-03-73, poczta e-mail: [email protected]
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku,
  25 796 03 83,
  poczta e-mail:, [email protected]
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  25 796 05 73, 510242792, 25 796 03 55 wew. 215, poczta e-mail: [email protected]
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. , 25 796 04 06,
  poczta e-mail: [email protected]

 

Skip to content