Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Informujemy, że zrealizowane zostało zadanie Gminy Trzebieszów pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi:  1 678 839,47 zł. Kwota dofinansowania ze strony Funduszu Dróg Samorządowych to: 1 107 229,00 zł. Kwota wkładu własnego stanowi: 571 610,47 zł.

FOTOGALERIA

Podstawowe parametry zadania:

  1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
  2. Roboty rozbiórkowe,
  3. Roboty ziemne,
  4. Odwodnienie,
  5. Zjazdy do posesji,
  6. Chodnik,
  7. Nawierzchnia jezdni – warstwa wyrównawcza,
  8. Nawierzchnia jezdni – warstwa ścieralna,
  9. Roboty wykończeniowe.

Celem projektu było poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do ośrodka życia społeczno-gospodarczego.

W efekcie realizacji zadania uzyskaliśmy przebudowę drogi o długości 997 mb., poszerzenie jezdni z 5,5 m. do szerokości 6 m., nawierzchnię asfaltową, chodnik z kostki brukowej, przebudowę skrzyżowania, odwodnienie. 

Powyżej zamieszczone są zdjęcia w fotogalerii odzwierciedlające efekt końcowy.

Skip to content