ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. od 10.00 do 12.00.

Przebieg spotkania:

1. Przedstawienie analizy SWOT opracowanej w poprzednim etapie partycypacji społecznej oraz wyników spotkania prowadzonego metodą World Cafe;

2. Prezentacja możliwych działań w ramach PROW 2014-2020;

3. Rozpoczęcie dyskusji wśród uczestników prowadzonej przez zaproszonych ekspertów w wyniku, której możliwa będzie identyfikacja celów pozwalających wykorzystać mocne strony i niwelować słabe strony obszaru LGD;

4. Dyskusję zamykają wypowiedzi ekspertów, którzy przedstawią podsumowanie dotychczasowych prac nad celami w oparciu o własne spostrzeżenia i propozycje zmian;

5. Po wypowiedziach ekspertów uczestnicy wyrażają swoją opinię w formie dyskusji;

6. Wyniki spotkania opracowane zostaną w formie ekspertyzy i przedstawione na stronie internetowej w celu konsultacji ze społecznością lokalną obszaru działania LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem LGD w godzinach: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2015 r. tel. 25 798 31 94, kom. 510 412 710

Na stronie internetowej www.lgdrazem.pl/prow2014_2020 w zakładce Konsultacje społeczne LSR 2015-2021 znajduje się Karta projektu. Prosimy o jej wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców na naszym obszarze. Prosimy o zgłaszanie pomysłów/przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich: wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości. Wypełnione karty można złożyć osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] do dnia 30.10.2015 r. Analiza otrzymanych kart umożliwi nam określenie celów i kierunków działań LSR na lata 2015-2021.

Kartę złożyć mogą również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe z terenu obszaru LGD.

Skip to content