Absolutorium dla Wójta za rok 2016 – Jednogłośne

W dniu 29 czerwca br. podczas XXII Sesji Rady Gminy Trzebieszów Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności Wójta Mirosława Szekalis za rok 2016.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze:

Radni Rady Giny Trzebieszów, obecni na Sesji jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Mirosławowi Szekalis  z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Budżet Gminy Trzebieszów:

Biorąc pod uwagę kryterium legalności, celowości oraz gospodarność Komisja Rewizyjna oceniła, że budżet został zrealizowany prawidłowo, a sprawozdania sporządzone rzetelnie. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wydając pozytywną opinię co do absolutorium dla WÓJTA MIROSŁAWA SZEKALIS .

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis po przyjęciu przez radnych absolutorium dla Jego działalności,  serdecznie podziękował Radzie Gminy  za jednogłośne poparcie.

“To jest nasza wspólna zasługa. Rady Gminy, moja, jako organu wykonawczego. Pragnę podziękować wszystkim radnym, członkom poszczególnych Komisji Rady Gminy za owocną współpracę w roku 2016. Pragnę też podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i oświatowych, bo to jest nasza wspólna praca. Za sprawy finansowe składam serdecznie podziękowania Pani Skarbnik Ewie Szczygielskiej, która stoi na straży poprawności wykonywania budżetu gminy – powiedział Wójt Mirosław Szekalis.

Na koniec Wójt życzył sobie i wszystkim obecnym jak najlepszej współpracy w roku 2017.

 

 

Skip to content