Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis

Na XXXIV Sesji Rady Gminy Rada Gminy Trzebieszów  rozpatrywała raport o stanie Gminy Trzebieszów za rok 2020. Raport radni przyjęli jednogłośnie. Rada Uchwałą nr XXXIV/199/21 udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis. 

Jednocześnie Rada Gminy  przyjęła wykonanie budżętu Gminy Trzebieszów za 2020 rok i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Trzebieszów.

Gratulacje z tej okazji złożyli obecni na sesji Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Jacek Krzyszczak.

Skip to content