Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis

Na VIII Sesji Rady Gminy Rada Gminy Trzebieszów  po raz pierwszy rozpatrywała raport o stanie Gminy Trzebieszów za rok 2018. Raport radni przyjęli większością głosów przy jednym głosie sprzeciwu (Radny J. Mościcki) : więcej: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow

Rada Uchwała nr VIII/54/19 udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis. 

Radni przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielili  Wójtowi Absolutorium za rok 2018r.  Za absolutorium głosowało 13 radnych,  jeden był przeciw. Więcej: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow

 Gratulujemy. 

RELACJA VIDEO:

Skip to content