AKCJA MITROPA – FOTOVIDEOGAELRIA – Uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy AK WiN Obwód Łuków i Radzyn Podlaski w Szaniawach – Poniatach.

3 października 1946 roku oddział AK-WIN po dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa w Szaniawach ? Poniatach koło Trzebieszowa zatrzymał wojskowo-dyplomatyczny pociąg radziecki ?Mitropa?. Bez rozlewu krwi rozbrojono ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy.

2 października w Szaniawach  – Poniatach odsłonięto  pomnik, upamiętniający  to wydarzenie. Jest on w kształcie koła o średnicy 20 metrów. W centralnym punkcie pomnika znajduje się krzyż. Wokół stoi 20 betonowych płyt z wyciętymi sylwetkami żołnierzy. Projekt pomnika wykonał społecznie Pan Jan Raniszewski.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii w miejscowym kościele parafialnym. Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk Sławomir Żarski. Niech ta uroczystość nie będzie tylko jedną z okazji do patriotycznego aktu  naszego życia ale przyczyni się do refleksji  abyśmy  dalej kształtowali trzy cnoty Bóg Honor Ojczyzna – mówił w homilii ks. Sł. Zarski.

POSŁUCHAJ KAZANIA Ks. PŁK Sławomira Żarskiego

FOTOGALERIA – MSZA ŚWIETA – ZOBACZ

Po Mszy  św. uczestnicy uroczystości w asyście kompanii Reprezentacyjnej 4 Skrzydła Sił Powietrznych  w Dęblinie 
oraz
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Siedlec  udali pod pomnik, który znajduje się obok przystanku PKP.

 W uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy AK Win Obwód Łuków i Radzyń Podlaski wzięły udział
Kompania Reprezentacyjna 4 Skrzydła Sił Powietrznych w Dęblinie
Orkiestra Wojskowa w Dęblinie
liczni przedstawiciele władz parlamentarnych, władz rządowych i samorządowych , przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Warszawa Wschód, Koło Trzebieszów , Koło Łuków
rodzina i potomkowie uczestników tamtych wydarzeń, a w szczególności Rodzina śp. Franciszka Michaluka ps. Polny,  Rodzina śp. Zygmunta Radźko ps. Alina, oraz rodzina por. Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa,  oraz liczni mieszkańcy powiatu Łukowskiego i gminy Trzebieszów.

FOTOGALERIA – przy pomniku

VIDEOGALERIA GMINY TREBIESZÓW


Przebieg uroczystości.
Po uroczystym odegraniu Hymnu POLSKIEGO w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod buławą  plutonowego Michała Kryńskiego  uroczystości otworzył gospodarz tego terenu Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis.
Posłuchaj wystąpienia Wójta Gminy Trzebieszów
 
Po wystąpieniu Wójta Gminy Trzebieszów głos zabrał Przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Mitropa Pan Andrzej Nurzyński, który podzielił się swoimi refleksjami o samej inicjatywie postawienia tego pomnika i osobach w to zaangażowanych. Pana Andrzej jednocześnie podziękował bardzo serdecznie za wszelką pomoc i wsparcie tej inicjatyw. 

POSŁUCHAJ WYSTĄPIENIA PRZEWODNICZĄCEGO SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA MITROPA PANA ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO

Następnie rys historyczny Akcji Mitropa przedstawił Pan Szczepan Kalinowski, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.
POSŁUCHAJ RYSU HISTORYCZNEGO  AKCJI MITROPA
 
 
Następnie głos zabrali:

W dalszej części przedstawiciele Światowego Związku  Żołnierzy AK Warszawa Wschód dokonali wręczenia odznaczeń AK. Odznaczeni te otrzymali z rak przedstawicieli tej organizacji: Ks. Janowi Grzesiakowi, proboszczowi parafii Szaniawy oraz Panu Antoniemu Szczygielskiemu, byłemu  sołtysowi z Szaniaw, który wspierał całą tą inicjatywę od początku.  Dyplom uznania otrzymała Pani Danuta Kornas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szaniawach za zaangażowanie w upowszechnianiu wiedzy o AK o przekazywanie tradycji i patriotyzmu w młodym pokoleniu. Ponadto pamiątkowa książkę  otrzymał  od przedstawicieli ŚZŻ AK Warszawa Pan Józef Wierzejski. Władze tez podarowały upominek Ks. Prałatowi Sławomirowi Żarskiemu, za zasługi dla środowiska AK. który odprawił podczas tej uroczystości Msze Świętą. 

W kolejnej części uroczystości Panowie Konstanty Strus,  jeden z głównych darczyńców i osób wspierających budowe tego pomnika wraz z Wójtem Panem Mirosławem Szekalisem dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika, który poświęcił Ks. Prałat Sławomir Żarski

Po uroczystym odsłonięciu pomnika odczytany został  przez por. Kamila Bylinkę
APEL PAMIĘCI.

 

  Po Apelu Pamięci zostały złożone wiązanki  przez uczestników uroczystości

W imieniu uczestników I Rajdu Rowerowego Szlakiem Żołnierzy AK WiN Obwód Łuków – Akcja Mitropa kwiaty złożyli uczestnicy Rajdu w tym  od lewej  Pan Konstanty Strus,  Wojtek Michalak  – najmłodszy uczestnik rajdu oraz Pan Jan Reniszewski  – projektant pomnika

Złożenie wiązanki przez władze Gminy Trzebieszów: od lewej Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis, Pani Ewa Szczygielska Skarbnik Gminy  i Pan Marek Izdebski Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Na zakończeniu uroczystości Orkiestra Wojskowa z Siedlce zagrała jeden z marszów wojskowych  a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szaniawach przedstawiły krótki spektakl o patriotyźmie do ojczyzny.

AKCJA MITROPA TO NIE TYLKO PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ. To także zorganizowany przez Pana Konstantego Strusa, jednego z najważniejszych darczyńców tego pomnika,  I RAJD ROWEROWY SZLAKIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY AK WiN OBWÓD ŁUKÓW – AKCJA MITROPA , na którym kilkudziesięciu rowerzystów przejechało  szlak śladami Żołnierzy AK WiN Obwód Łuków na trasie Kiełbaski-Szaniawy. Rajd ten będzie organizowany corocznie 🙂


Działkę pod pomnik zakupiła gmina Trzebieszów . Podjęliśmy działania pozyskania środków finansowych. Zwróciliśmy się do przedsiębiorców. Dzięki temu mogliśmy wybudować ten pomnik, który upamiętnia Akcję Mitropa jednocześnie wszystkich żołnierzy niezłomnych  – mówi przewodniczący społecznego komitetu budowy  pomnika  Andrzej Nurzyński. 

–  Jest to wyraz naszej wdzięczności i spłacenie długu wobec tych , którzy byli wierni do końca przysiędze, że aż do ofiary życia będą walczyli o Ojczyznę swoich marzeń wolną demokratyczną , niepodległą i silną gospodarczo. Odczuwam wielką ulgę że spłaciłem bardzo duży kredyt.  Do spłaty tego długu przyczyniła się spontaniczna postawa wielu mieszkańców naszej gminy ? mówił wójt gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis. Głównym sponsorem budowy pomnika był przedsiębiorca Konstanty Strus.

Obchody 70 rocznicy akcji “Mitropa” w Szaniawach Poniatach honorowym patronatem objął Minister Obrony Narodowej.

 
 
 źródło: Dziennik Wschodni – pomnik nocą
Patroni i darczyńcy uroczystości:
 
 

 
Tekst: Podlasie24.pl – Patron medialny uroczystości
Fot. Sławomir Smolak, UG Trzebieszów 2016. udostepnianie na licencji CC, z podaniem autora i strony archiwum.trzebieszow.gmina.pl
Skip to content