ALARM ASF – PIW Łuków informuje

INFORMACJA  PLW w ŁUKOWIE DLA  HODOWCÓW ŚWIŃ  !
Zasady przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń w obszarze skażonym ASF.

1.Wywożenie świń z gospodarstwa;
a).zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub upoważnionego pracownika zamiaru wywozu świń z gospodarstwa;
b).wizytacja gospodarstwa przez upoważnionego lekarza weterynarii z przeprowadzeniem badania klinicznego świń i analizy sytuacji epizootycznej w gospodarstwie;
c).przekazanie informacji  o wynikach wizytacji gospodarstwa przez urzędowego lekarza weterynarii do Powiatowego Lekarza Weterynarii;
d).jeśli jest wszystko dobrze to zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii na wywóz świń z gospodarstwa i na wystawienie Świadectwa Zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii na wywóz świń z gospodarstwa;
e)przy jakimkolwiek podejrzeniu zakażenia ASF lub braku możliwości wykluczenia ASF-PRÓBKOBRANIE a przemieszczanie świń  będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników badań(ASF),pod warunkiem , że będą ujemne.
2.Przywożenie świń do gospodarstwa;
a).zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub upoważnionego pracownika zamiaru przywozu świń do gospodarstwa;
b)analiza przez PLW sytuacji epizootycznej w gospodarstwie i analiza ryzyka dla gospodarstwa (bioasekuracja);
c).zgoda lub odmowa zgody przywiezienia świń do gospodarstwa na podstawie analizy sytuacji epizootycznej i analizy ryzyka.

Skip to content