APEL O WSPARCIE BUDOWY POMNIKA Pamięci Żołnierzy AK-WIN Obwód Łuków AKCJA MITROPA w Szaniawach – Poniatach

SZANOWNI PAŃSTWO.

Społeczny Komitet budowy Pomnika MITROPA we współpracy z Radą Gminy Trzebieszów oraz  Wójtem Gminy Trzebieszów, zwraca się do wszystkich o wsparcie budowy

Pomnika Pamięci Żołnierzy AK-WIN Obwód Łuków
AKCJA MITROPA

Szczegółowy opis i program projektu

W tym roku mija 70 rocznica akcji MITROPA, podczas której działający na Podlasiu kilkudziesięcioosobowy oddział AK-WiN pod dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał 3 października 1946 r, w miejscowości Szaniawy-Poniaty wojskowo- dyplomatyczny pociąg rosyjski kursujący na trasie Moskwa- Warszawa- Berlin Wschodni. Podczas akcji Mitropa bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy. Mając w pamięci polską historię narodową i dokonania naszych przodków, uświadamiamy sobie potrzebę stałego podtrzymywania poczucia patriotyzmu zarówno w nas samych, jak i wśród młodego pokolenia. W tym celu podjęliśmy decyzję o budowie Pomnika upamiętniającego tę akcję, który zostanie usytuowany w Szaniawach-Poniatach. Chcemy aby dla naszej społeczności było to miejsce wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń. Miejsce, które nie będzie nas dzielić lecz jednoczyć. Miejsce, w którym będziemy krzewić w nas pamięć o wszystkich Polakach, którzy przyczynili się do tego, że teraz żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej.

 WSPOMÓŻ BUDOWĘ POMNIKA POPRZEZ WPŁATĘ DAROWIZNY – CEGIEŁEKI
na konto “Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy AK-WIN AKCJA MITROPA”

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
konto nr 73 9206 0009 0006 4666 2000 0020


Szczegóły pomnika:

Na planie koła o średnicy ok 16-20 metrów będzie ustawionych 20 betonowych płyt o wysokości ok. 4 metrów i szerokości 1,8 m, w których wycięta zostanie postać.

Formy prawne:
Rada Gminy Trzebieszów wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego wydarzenia z dnia 3 października 1946 roku zwane ?Akcja Mitropa? zgodnie z UCHWAŁA NR XII/108/16 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 10 czerwca 2016 roku.

Grunty pod pomnik, zostały zakupione przez Gminę Trzebieszów na podstawie UCHWAŁY NR X/91/16 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.Zgodnie z § 4 Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewidencyjny 656/5 o powierzchni   0,12 ha, położonej w miejscowości Szaniawy-Poniaty.

Pomnik zostanie postawiony w miejscowości Szaniawy-Poniaty, Gmina Trzebieszów, powiat łukowski na działce należącej do Gminy Trzebieszów na skrzyżowaniu dróg gminnych i linii kolejowej, przy stacji kolejowej Szaniawy. Lokalizacja upamiętnienia znajduję się poza terenem objętym ochroną konserwatorską lub przyrodniczą.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Obrony Narodowej. Zaplanowano udział Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Siedlec.

 

 

 

Skip to content