Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

Przygotowany przesz UKE atlas pozwala znaleźć zainteresowanym podmiotom informacje o infrastrukturze szerokopasmowej ? już istniejącej i tej, która powstanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce.

Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu nie ma (tzw. białe plamy).

Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu 

Kod teryt: 061109
Skip to content