Azbest w Gminie Trzebieszów

Gmina Trzebieszów informuje, że realizacja zadania pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest? jest dotowana na podstawie umowy nr 103/2021/D/OZ z dnia 12.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dofinansowania: 24889,68 zł.

Ilość wyrobów zawierających azbest: 57,615 Mg.

Trzebieszów 9 listopada 2021 r.

Skip to content