Bezpłatne szkolenia dla młodych 18-29 lat. ZAPRASZAMY

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu “Młodzi na start!” zaprasza osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  2. Szkolenia w Łukowie:

1) Spawanie MAG (140 godzin) – certyfikat UDT dla 12 osób

2) Specjalista ds. kadr i płac (80 godzin) dla 12 osób

3) Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (180 godzin) dla 12 osób

4) Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (24 godziny) – certyfikat UDT dla 12 osób

 

  1. Staże zawodowe (3 miesiące)

Zapewniamy:

 

Udział we wszystkich opisanych formach wsparcia jest bezpłatny!

 

Więcej informacji:

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

  1. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75

www.fundacja.lublin.pl

 

Skip to content