Bezpłatne szkolenia OZE dla osób bezrobotnych !!!

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE Polska została zobowiązana do 2020 roku do osiągnięcia minimum 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. W 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych wyniósł 11,45% ? czyli dokładnie tyle, ile zakładał rządowy plan. Aby spełnić wymagania dyrektywy sektor OZE musi się rozrastać – co wiąże się ze wzrostem miejsc pracy.
Jeżeli interesuje Cię praca przy montażu instalacji solarnych zapraszamy na bezpłatne szkolenia  Instalator OZE (systemy fotowoltaniczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła).
Szkolenia są zakończone egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.  

 

Skip to content