Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji (www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow).

Celem stworzenia CRAZP jest:
? monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne
? podniesienie poziomu kształcenia poprzez analizę zatrudnienia zarejestrowanych
? dostarczenie informacji na temat dystrybucji geograficznej studentów/absolwentów
? publikowanie informacji o szkoleniach podnoszących kwalifikacje
? publikowanie informacji na temat wolnych stanowisk pracy dla absolwentów
? uzyskanie narzędzia do planowania zadań dla absolwentów na szczeblu systemowym.

Rejestr został przygotowany i będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oraz Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr.

Skip to content