Chwalimy się: 6 miejsce w rankingu na budowę oczyszczalni ścieków w Dębowicy

Wójt Gminy Trzebieszów informuje.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CLXII/3141/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania 7.2 ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 informujemy ze Gmina Trzebieszow uzyskała 6 pozycje w rankingu projektów na projekt Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowica na kwotę  1 218 641 zł .  Projekt dofinansowany z PROW na lata 2014-2020.

Przed nami budowa oczyszczalni ścieków w Dębowicy. Cieszymy się…

 

Link: http://prow.lubelskie.pl/kontakt/wiadomosci/uchwala-zarzadu-wojewodztwa-lubelskiego-o-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa

 

Skip to content