Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!,
to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym “cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych 
w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla
w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) ? naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz ?Zapisz element docelowy jako…?:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Kategoria: Pliki Kampanii [ 9 ]
  NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR POBIERZ
Czad oszukuje zmysły Czad oszukuje zmysły 18-09-26 10:12 4.19MB pobierzplik: Czad oszukuje zmysły
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla. 18-09-26 10:11 4.95MB pobierzplik: Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach 18-09-26 10:11 4.94MB pobierzplik: W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ! NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ! 18-09-26 10:11 4.76MB pobierzplik: NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!
Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf) Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf) 18-09-26 10:10 1.1MB pobierzplik: Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf)
Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf) Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf) 18-09-26 10:10 1.21MB pobierzplik: Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf)
Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point) Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point) 18-10-01 12:08 7.22MB pobierzplik: Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point)
Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point) Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point) 18-10-01 12:07 3.63MB pobierzplik: Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point)
Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg)   Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg) 18-09-26 10:19 489.36KB pobierzplik: Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg)
Kategoria: Interwencje 2019-2020 [ 1 ]
  NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR POBIERZ
Statystyki tlenku węgla sezon 2019-2020 Statystyki tlenku węgla sezon 2019-2020 19-10-04 07:57 34.82KB pobierzplik: Statystyki tlenku węgla sezon 2019-2020

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Skip to content