Czy już sprawdziłeś/aś przeznaczenie swojego budynku ?

Wójt Gminy Trzebieszów  przypomina

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI BUDYKÓW

Starosta  Łukowski  zawiadamia, że w dniach od dnia 5 października 2020r. do dnia 23 października 2020r. trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Trzebieszów (poza obrębami: Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Wylany) .

          Wyłożenie to odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego 17, sala konferencyjna, parter.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie prac modernizacyjnych wykonano aktualizację w zakresie oznaczenia użytków gruntowych, wynikającą z ustalonej przez Wykonawcę funkcji budynków znajdujących się na działce.

          W związku z powyższym mając na uwadze konieczność zweryfikowania poprawności ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego informacji dotyczących sposobu wykorzystania budynków oraz oznaczenia użytku gruntowego wynikającego z ich funkcji, zwracamy się z prośbą o jak najliczniejsze przybycie do Starostwa Powiatowego w Łukowie w celu sprawdzenia poprawności ujawnionych danych.

Udział Państwa w procedurze wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego jest o tyle istotny, że ewentualne wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na wysokość płaconych podatków od nieruchomości.

Skip to content