Dlaczego warto…

Gmina Trzebieszów posiada status gminy ekologicznej. Ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Jest w 100% zwodociągowana i częściowo skanalizowana.

6

Do mieszkańców z wodociągów dociera woda źródlana. Funkcjonują dwie nowoczesne biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków. Gospodarstwa domowe mieszkańców są bardzo zadbane i czyste, co zasadniczo wpływa na atrakcyjność i estetykę gminy. Ludzie są przyjaźni, panuje tu miła atmosfera.

Dzieci i młodzież w wolnych chwilach spotykają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie oraz w świetlicach wiejskich, w których prowadzone są koła zainteresowań. W chwili obecnej można nabyć działki rekreacyjne w malowniczych zakątkach gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego ujęto wiele terenów pod tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami.

Skip to content