DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu ?Mikro innowacje ? makro korzyści?. Grant w wysokości do 100 tys. zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy.

Jakie pomysły mogą uzyskać dofinansowanie?

Przede wszystkim innowacyjne! Organizatorzy ? Lubelska Fundacja Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie są otwarci na wszelkie pomysły spełniające kryteria innowacji społecznych czyli rozwiązania mają być zupełnie nowe albo usprawniające w istotny sposób już wykorzystywane metody. Pomysły muszą być innowacyjne w skali kraju. Mogą to być nowatorskie rozwiązania lub metody na etapie kształcenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego do wykorzystania np. w programach kształcenia, propozycje związane z wykształceniem nowych kompetencji lub wszelkie inne usprawnienia wypływające na to, że absolwent posiadał będzie cechy oczekiwane przez pracodawcę. Bardzo skrupulatnie rozważone zostaną wszystkie – nawet najbardziej odważne propozycje!

Pomysły, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu muszą charakteryzować się wyższą efektywnością od rozwiązań stosowanych dotychczas ? zgodnie z przyświecającą innowacjom społecznym zasadą – ?więcej za mniej?. Już na wstępie następuje weryfikacja tego, czy pomysł po jego dopracowaniu w ramach projektu będzie mógł zostać wdrożony na szerszą skalę? czy zainteresuje określony krąg instytucji skłaniając je do zastosowania innowacji?

 

Kto może zgłosić się do konkursu?

Innowatorem może być zarówno instytucja np. szkoła, organizacja pozarządowa jak i osoba prywatna. To jeden z nielicznych konkursów, w których nawet osoba prywatna np. nauczyciel może samodzielnie aplikować o grant! Organizatorzy wyrażają przekonanie, że najbardziej wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób ?pracujących? i bezpośrednio stykających się z młodzieżą lub od samych ludzi młodych. Jeśli w trakcie studiów np. miałeś pomysł co do tego jak powinno wyglądać kształcenie, czego brakuje na studiach to teraz jest odpowiedni moment aby taki pomysł skierować do projektu ?Mikro innowacje ? makro korzyści?! Organizatorzy są przekonani, że na Lubelszczyźnie są ludzie kreatywni i jednocześnie zaangażowani społecznie bo takimi cechami musi wyróżniać się innowator.

 

Na co może być przeznaczony grant?

Zgodnie z założeniami programu finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, granty w ramach projektów związanych z innowacjami społecznymi mogą finansować koszty: dopracowywania pomysłów, przygotowania ich do wdrożenia oraz przetestowania ich skuteczności i efektywności. Na koniec winna być opracowana finalna wersja modelu, narzędzia lub rozwiązania umożliwiająca zastosowanie sprawdzonego już rozwiązania na szerszą skalę. Katalog wydatków, które mogą być sfinansowane jest bardzo szeroki i uzależniony jest od specyfiki pomysłu. Grant może finansować np. koszty miejsca testowania, korzystania z niezbędnego zaplecza technicznego, zaangażowania ekspertów, doradców itp. Grant udzielany będzie zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej tj. poprzez pokrywanie np. kosztów zaangażowania ekspertów przez Lubelską Fundację Rozwoju jako głównego realizatora projektu.

 

Korzyści dla innowatora

Innowator, dostanie przede wszystkim konkretną możliwość dopracowania, sprawdzenia oraz wdrożenia swojego autorskiego rozwiązania! Znajdzie się w gronie innowatorów społecznych ? tj. osób które nie obawiają się podejmować działań, które mogą zmieniać rzeczywistość. W tym przypadku działań, które mogą realnie pomóc ludziom młodym w tym, aby np. nie musieli podejmować pracy poniżej kwalifikacji, nie musieli wyjeżdżać za pracą lub częściej decydowali się na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Innowator znajdzie się w szczególnym gronie osób tworzących kreatywne środowisko zaangażowane w rozwój innowacji społecznych. Będzie korzystał w szerokim zakresie ze wsparcia personelu projektu oraz instytucji partnerskich zaangażowanych w jego realizację. Przyznany grant może być źródłem pokrycia kosztów związanych z zaangażowaniem innowatora w prace związane z dopracowaniem i przetestowaniem rozwiązania.

 

Z uwagi na specyfikę projektu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Brokerami Innowacji pod numerami telefonów: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11. Brokerzy pomagają m.in. zweryfikować innowacyjność rozwiązania ale też służą wsparciem w przygotowaniu zgłoszenia do projektu. Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/

a wszelkie aktualności są zamieszczane na fanpage na Facebooku

https://www.facebook.com/Projekt.MikroMakro/

 

Skip to content