Dodatek elektryczny. Podstawowe informacje !!!


Szanowni Państwo,
informuję, iż w dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).
Zgodnie z art 27 powyższej ustawy odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będzie przysługiwał dodatek elektryczny, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wnioski na powyższy dodatek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Dodatki wypłaca się do dnia 31 marca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127

Skip to content