Dodatek węglowy. Aktualne informacje !!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego nie będą rozpatrywane  do czasu otrzymania decyzji Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków na ten cel. Wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski jako pierwsi informujemy, że ich sprawa nie zostanie zakończona w przewidzianym ustawowo terminie. Z uwagi na powyższe dodatek węglowy nie zostanie wypłacony w ciągu  miesiąca od złożenia wniosku.

Ponadto w dniu 17 września  Prezydent RP Andrzej Duda  podpisał ustawę  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw, która wprowadza zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Najważniejsze z nich to:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie
/-/ Marzena Leszkowicz

Skip to content