Dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbioru odpadów

UCHWAŁA NR XLV/267/2022 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Skip to content