Dofinansowanie w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA +

 

GMINA TRZEBIESZÓW po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany  przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do spełnienia.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Gminy mogły starać się o grant w wysokości od 35 do165 tysięcy złotych.

Gmina Trzebieszów otrzymała grant w wysokości  105.000,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostaną zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania w ilości 40 sztuk. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do szkół:

Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów.
Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.

Skip to content