Dotacje na spółki wodne

Wójt Gminy Trzebieszów podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z uchwałą Nr IX/68/15 istnieje możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań, o których mowa w § 1 ust. l w w/w uchwale.
Wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na 2016 rok wynosi 20 000 zł.
Termin na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content