Dzieje się w Gmina Trzebieszów. Budowa chodnika w Dębowicy.

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego oraz Gminą Trzebieszów, Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął tak bardzo oczekiwaną przez naszych mieszkańców inwestycję. Jak widać powstaje nowy chodnik w miejscowości Dębowica.

Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Został już także ogłoszony przetarg na remont #DW806 o długości 1,7km w miejscowości Karwów.

Wykonawcy mają na wykonanie zadania maksymalnie 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Szczególne podziękowania dla Dyrektora ZDW Pawła Szumery oraz naszego radnego wojewódzkiego Ryszarda Szczygła.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
#dotrzymujemysłowa
#UMWL
#lubelskie
#Trzebieszów
#DW806
 
źródło informacji: ZDW w Lublinie
Skip to content