ENERGIA ZE SŁOŃCA W GMINIE TRZEBIESZÓW – INFORMACJE OGÓLNE

INSTALACJE SOLARNE
zakwalifikowane w 100 % zgłoszonych ankiet

 

1. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU  (EDYCJA 2019)
[ OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ Z EDYCJI 2016  ] – POBIERZ


2. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU  (EDYCJA 2019) – POBIERZ

UWAGA: Podpisywanie   umów użyczenia

 1. Wszystkie osoby, które złożyły ankiety dotyczące instalacji solarnych w roku 2019 prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Trzebieszowie, w terminie od 6.09.2019 r. do 18.09.2019 r.  celem podpisania umowy  użyczenia. W losowych przypadkach w innym terminie ustalonym z pracownikiem Urzędu Gminy.
  Do popisania umowy niezbędne będzie: 
  – stawienie się wszystkich współwłaściciela/li działki (jeśli dotyczy),
  -posiadanie ważnego dowodu osobistego,
  -okazanie aktu notarialnego działki, na której będzie umieszczona instalacja solarna. 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

3. LISTA OSÓB DO PROJEKTU  (EDYCJA 2019)
LOSOWANIE OSÓB Z EDYCJI 2016 ] – POBIERZ


4. LISTA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE (EDYCJA 2019) / LISTA REZERWOWA 2019

UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BĘDĄ LOSOWANE OSOBY,  KTÓRE ZŁOŻYŁY ANKIETY W ROKU 2016 !!!


LOSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Regulamin wyboru lokalizacji instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do umieszczenia w projekcie “Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów”

 1. “Wybór ww instalacji zostanie przeprowadzony w drodze losowania.
 2. Losowanie odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 3. Do losowania będą dopuszczone wszystkie złożone ankiety z roku 2016 i opcjonalnie, jeśli będą wolne miejsca, z roku 2019.
 4. Losowanie dokonywane będzie przez wyznaczone przez Wójta Gminy osoby.
 5. Losowanie będzie odbywało się w obecności wszystkich zainteresowanych osób.
 6. Spośród ankiet zostanie wylosowanych 100 instalacji fotowoltaicznych, które zostaną umieszczone w projekcie pod warunkiem podpisania umowy użyczenia w terminie od 7.09.2019 r. do 18.09.2019 r. lub w losowych przypadkach w innym terminie ustalonym z pracownikiem Urzędu Gminy.
  Do popisania umowy niezbędne będzie: 
  – stawienie się wszystkich współwłaściciela/li działki (jeśli dotyczy),
  -posiadanie ważnego dowodu osobistego,
  -okazanie aktu notarialnego działki, na której będzie umieszczona instalacja fotowoltaiczna. 
 7. Dla pozostałych ankiet zostanie utworzona lista rezerwowa.
 8. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej w projekcie zostanie umieszczona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 9. W przypadku możliwości dodania do projektu kolejnych instalacji (powyżej 100 szt.) będą one dodawane zgodnie z kolejnością z listy rezerwowej.

ZAPRASZAMY DO URZĘDU GMINY

Skip to content