EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Stosownie do treści art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) informujemy, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 W związku z powyższym prosimy wszystkich o dokonanie zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy.

Ochrona środowiska
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ? WORD
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ? PDF
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

Skip to content