Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

w dniu 23. 08. 2021 r Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
W spotkaniu przewodniczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WL Anna Brzyska, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł. Uczestników spotkania przywitał Starosta Łukowski Dariusz Szustek.
Podczas spotkania omówione zostały szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020. Lubelskie Fundusze Europejskie
Skip to content