Głosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP 2020

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą
obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę:
osób powyżej 60. roku życia,
kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3,
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wyborców.

Skip to content