Gmina Trzebieszów: Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte.

 W poniedziałek 29 maja  oraz we wtorek 30 maja w Urzędzie Gminy  Trzebieszów
odbyły się konkursy na dyrektorów naszych placówek oświatowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w skład komisji konkursowych weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Organu Prowadzącego, Związków  Zawodowych, Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców z poszczególnych szkół.

Podczas obrad komisja sprawdziła zgodność formalną zgłoszeń, wysłuchała koncepcji rozwoju szkoły wraz z uzasadnieniem przedstawionej przez kandydatów oraz miała okazję do skierowania
do nich pytań.

Do organu prowadzącego wpłynęło po jednej ofercie kandydackiej w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach, w Szkole Podstawowej im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego
w Mikłusach oraz w Szkole Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach. Natomiast w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszkówny w Celinach
i w Szkole Podstawowej im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Trzebieszowie po dwie oferty kandydackie.

Zwycięzcami konkursu zostali:

1) Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny  w Celinach  Pan Andrzej Karol Czubaszek

2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach Pan Robert Wierzejski

3) Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach  Pan Marek Kulpa

4)Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach Pani Danuta Lidia Kornas 

5)Szkoła Podstawowa im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Trzebieszowie Pan Jarosław Makosz      

 

    Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w zarządzaniu i pracy dydaktyczno ? wychowawczej.

Skip to content