Gmina Trzebieszów z nowym budżetem na rok 2018

Na ostatniej sesji w dniu 29 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Trzebieszów na rok 2018.

FOTOGALERIA

Łączna kwota planowanych dochodów 33 827 763,51

Łączna kwo9ta planowanych wydatków 35 702 763,51

Deficyt 1 875 000

Najważniejsze zadania inwestycyjne przyjęte w nowym budżecie na kwotę 3,6 mln zł  to m.in:

Fundusz Sołecki wynosi 460 022,13 zł z czego na poszczególne inwestycje sołeckie przeznaczono następujące kwoty: (w zaokrągleniu)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi został zwiększony o 10 tys zł i wyniesie w roku 2018  – 45 000 zł

Podczas Sesji Wójt Gminy Mirosław Szekalis podziękował wszystkim radnym za dobra współpracę, pracownikom Urzędu Gminy za sprawną realizację budżetu, zaś swojemu Zastępcy Panu Jackowi Krzyszczakowi za dobrą realizację inwestycji w roku 2017.

Podczas Sesji Radni przyjęli Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, który przedstawiła Kierownik GOPS Pani Marzena Leszkowicz

Radni ustalili wysokość oraz zasady wypłacania diet sołtysom;

Pan Marcin Mościcki -pracownik Urzędu Gminy przedstawił Raportu z realizacji ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013-2032? za lata 2016-2017.

Przedstawiciele Kubu Sportowego Lesovia Pan Rafał Zdunek i Jarosław Kłopotek przedstawili sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego ?Orlik oraz informację z realizacji projektu Ministerstwa Sportu, który realizowali przy wsparciu Urzędu Gminy.

Na koniec Pani Jadwiga Celińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku za rok 2017.

 

Skip to content