Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”

FOTOGALERIA

Komitet Organizacyjny OTWP stwierdza na podstawie protokołu jury, że następujący uczestnicy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:


Komitet organizacyjny eliminacji gminnych w Gminie Trzebieszów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej stwierdza, że w eliminacjach szczebla gminnego udział łącznie wzięło w grupie II (uczniowie szkół gimnazjalnych) – 10 osób, wyłonionych poprzez eliminacje środowiskowe z dwóch szkół gimnazjalnych spośród 36 osób.

W przygotowaniach eliminacji środowiskowych jak i gminnych czynny udział wzięły gimnazja z Trzebieszowa oraz Dębowicy. Dyrektorzy szkół zapewnili zaplecze oraz pomagali przy obsłudze technicznej konkursu oraz zasiadali w składzie jury.

Za dokumentację, testy, pytania oraz przygotowanie nagród i dyplomów odpowiedzialny był Marcin Mościcki pracownik Urzędu Gminy Trzebieszów pełniący funkcję podinspektora ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i spraw strażackich oraz utrzymania dróg gminnych.

W eliminacjach środowiskowych czynny udział wzięły jednostki OSP Trzebieszów oraz OSP Nurzyna.

Patronat nad konkursem oraz dyplomy i nagrody rzeczowe zapewnił Pan Mirosław Szekalis pełniący jednocześnie funkcję Wójta Gminy Trzebieszów oraz Prezesa OG ZOSP RP w Trzebieszowie.

Trzebieszów, dnia 08 lutego 2017 roku

Skip to content