POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebieszów

POBIERZ

 

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebieszów

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Lublinie IV

-/-

Krzysztof Marek Niezgoda

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 27 września 2018 r.

 

Załącznik nr 1  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 94A, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Justyna Karwowska, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

2.

Ewa Kryńska, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Trzebieszów-Kolonia

3.

Jarosław Andrzej Makosz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzebieszów Drugi

4.

Bartłomiej Nurzyński, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Dębowica

5.

Ewa Olszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wierzejki

6.

Edyta Sulej, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Dębowica

7.

Piotr Wiśniewski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Trzebieszów-Kolonia

8.

Sylwia Natalia Wysokińska, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Piotr Zarzycki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzebieszów Pierwszy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Michał Bielski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Nurzyna

2.

Halina Aniela Borkowska, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Gołowierzchy

3.

Hieronim Jerzy Goławski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Leszczanka

4.

Daniel Kowalczyk, zgłoszony przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Popławy-Rogale

5.

Emilia Krasuska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zembry

6.

Wioleta Sekuła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zalesie

7.

Katarzyna Semczuk, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam. Nurzyna

8.

Stanisław Szaniawski, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Henryk Wysokiński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Leszczanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Mikłusach, Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Elżbieta Zofia Achryćko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zembry

2.

Iwona Achryćko, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Zembry

3.

Wiesława Anna Krasuska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zaolszynie

4.

Marek Kulpa, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łuków

5.

Marek Władysław Matejek, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Jakusze

6.

Bożena Mikołajczuk-Tomczyńska, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Mikłusy

7.

Wioletta Agata Radzikowska, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Zaolszynie

8.

Jadwiga Sobiczewska, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Elżbieta Agata Świderska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Nurzyna

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Julia Bessaraba, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

2.

Krzysztof Michał Buczek, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, zam. Trzebieszów Drugi

3.

Daniel Apolinary Kowalski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Nurzyna

4.

Marta Kowieska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Celiny

5.

Jerzy Sylwester Krasuski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zaolszynie

6.

Celina Renata Orzełowska, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Wólka Konopna

7.

Joanna Szczygielska, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Mikłusy

8.

Ewa Agata Śledź, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wólka Konopna

9.

Sylwia Zdanowska, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Wólka Konopna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa w Celinach, Celiny 86, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Klaudia Anna Celińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Płudy

2.

Mateusz Celiński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dębowica

3.

Patryk Kurowski, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

4.

Genowefa Mościcka, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Karwów

5.

Anna Niewęgłowska, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Celiny

6.

Aleksandra Rychlik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krynka

7.

Natalia Siemionek, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Nurzyna

8.

Elżbieta Sokołek, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Popławy-Rogale

9.

Stanisława Klementyna Żądełek, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Szaniawy-Poniaty

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Tomasz Boboń, zgłoszony przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Trzebieszów Drugi

2.

Agata Celińska-Spodar, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Celiny

3.

Emil Celiński-Jakubowicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Celiny

4.

Tomasz Ryszard Karwowski, zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Celiny

5.

Justyna Kowalska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Nurzyna

6.

Małgorzata Monika Krasuska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gołowierzchy

7.

Leszek Krasuski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Celiny

8.

Przemysław Szaniawski, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Katarzyna Małgorzata Zdanowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wólka Konopna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Edyta Hanna Celińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Płudy

2.

Przemysław Dębowski, zgłoszony przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Dębowica

3.

Mateusz Cezary Goławski, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

4.

Bożena Ewa Knap, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łuków

5.

Renata Mościcka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Nurzyna

6.

Piotr Rola, zgłoszony przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Dębowica

7.

Elżbieta Siemionek, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Nurzyna

8.

Wiesław Jan Siemionek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nurzyna

9.

Paulina Syga, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Nurzyna

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Łukasz Borkowski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15 (uzupełnienie składu), zam. Dębowica

2.

Michał Fall, zgłoszony przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Dębowica

3.

Marlena Mościcka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Nurzyna

4.

Aleksandra Olszewska, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Dębowica

5.

Katarzyna Ostojska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kurów

6.

Barbara Przybysz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzebieszów

7.

Ewa Renata Rola, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Dębowica

8.

Sylwia Sobiczewska, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Maciej Syga, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Nurzyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Szaniawach, Szaniawy-Matysy 4, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anita Biernacka, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Szaniawy-Matysy

2.

Sebastian Buszowski, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

3.

Danuta Lidia Kornas, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łuków

4.

Daniel Kurowski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Szaniawy-Matysy

5.

Krzysztof Stanisław Nowosielski, zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Nurzyna

6.

Magdalena Sosnowska, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Szaniawy-Matysy

7.

Urszula Sztukiewicz, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Szaniawy-Matysy

8.

Adam Roman Trochim, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szaniawy-Matysy

9.

Joanna Wysokińska, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Szaniawy-Poniaty

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Andrzej Sławomir Czerwonogrodzki, zgłoszony przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Szaniawy-Poniaty

2.

Łukasz Drygiel, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Szaniawy-Poniaty

3.

Bartłomiej Grochowski, zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Jakusze

4.

Jadwiga Jaworska, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, zam. Trzebieszów Drugi

5.

Katarzyna Lejnert, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kurów

6.

Edyta Smarżewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szaniawy-Matysy

7.

Anna Teresa Szmulik, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Szaniawy-Poniaty

8.

Kamil Wójtowicz, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Jacek Zarzycki, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 31, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Paulina Celińska-Spodar, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Popławy-Rogale

2.

Jarosław Goławski, zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

3.

Zbigniew Goławski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Szaniawy-Poniaty

4.

Bartłomiej Podgajny, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Trzebieszów Pierwszy

5.

Anna Rola, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Dębowica

6.

Emilia Sztukiewicz, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Dębowierzchy

7.

Ewa Śledź, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzebieszów Pierwszy

8.

Joanna Wysokińska, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Celiny

9.

Anna Zreda, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Karwów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Sylwia Celińska-Mysław, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Karwów

2.

Karolina Patrycja Kowalczyk, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Trzebieszów-Kolonia

3.

Tomasz Kowalczyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzebieszów Drugi

4.

Kamil Krasuski, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Trzebieszów Drugi

5.

Edyta Krzyszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Trzebieszów

6.

Szczepan Wojciech Nurzyński, zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Dębowica

7.

Edyta Małgorzata Podgajna-Celińska, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Trzebieszów Pierwszy

8.

Paulina Sobiczewska, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Zbigniew Woliński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzebieszów Pierwszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa w Jakuszach, Jakusze 56, 21-404 Trzebieszów:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Izabela Blicharz, zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Trzebieszów Drugi

2.

Jolanta Czerwonogrodzka, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Szaniawy-Poniaty

3.

Barbara Krasuska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Płudy

4.

Daniel Kruczek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Popławy-Rogale

5.

Aneta Barbara Mościcka, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI (uzupełnienie składu), zam. Trzebieszów-Kolonia

6.

Stanisława Parafian, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Trzebieszów Pierwszy

7.

Marianna Sierhej, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Jakusze

8.

Sylwia Szaniawska, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Robert Wierzejski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wierzejki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Aldona Ekielska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Wierzejki

2.

Joanna Głuchowska, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Zembry

3.

Robert Głuchowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mikłusy

4.

Edyta Krasuska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Dębowica

5.

Arkadiusz Krasuski, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, zam. Trzebieszów Drugi

6.

Oliwia Luiza Mościcka, zgłoszona przez KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI, zam. Trzebieszów-Kolonia

7.

Jarosław Sierakowski, zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, zam. Gołowierzchy

8.

Agnieszka Sobiczewska, zgłoszona przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, zam. Szaniawy-Poniaty

9.

Wioleta Zarzycka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Karwów

 

 

Skip to content