GMINNE ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY TRZEBIESZÓW

Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów we współpracy z Gmina Trzebieszów i szkołami podstawowymi z Gminy Trzebieszów  organizuje w dniu 25 maja br.

GMINNE ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY TRZEBIESZÓW

 Termin – 25 maja 2017 godz. 9.30

Miejsce – Szkoła Podstawowa im. ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach

Nagrody – puchary, dyplomy, medale

Uczestnicy- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych gminy Trzebieszów

Zgłoszenia reprezentacji szkół na załączonej karcie prosimy dostarczyć do 23 maja 2017 r. do S.P. w Mikłusach lub przesłać na adres: [email protected]

INFORMACJE   PORZĄDKOWE:

 1. Prawo startu w zawodach mają uczniowie pod opieką nauczyciela.
 2. Opiekunowie szkół uczestniczących w zawodach ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swoich podopiecznych oraz za aktualne badania lekarskie.
 3. Uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe.
 4. Każdy zawodnik może brać udział maksymalnie w 3 konkurencjach.
 5. Opiekunowie w ramach wsparcia proszeni są o zabranie ze sobą stoperów i sędziowanie przyporządkowanych konkurencji sportowych.
 6. Konkurencje rozgrywane będą zgodnie z regulaminem poszczególnych konkurencji.
 7. Opiekunowie proszeni są o wskazanie ucznia, który będzie pełnił funkcję kapitana drużyny.
 8. Wszystkie kwestie sporne , nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 9. W przypadku niesportowego zachowania w trakcie konkurencji drużyna lub zawodnik otrzyma 0 punktów.

10.Punktacja w konkurencjach indywidualnych i drużynowych:

I miejsce –  7 punktów, II miejsce –  6 punktów, III miejsce –  5 punktów, IV miejsce –  4 punkty, V miejsce –  3 punkty, VI miejsce-  2 punkty, VII miejsce-  1 punkt

WYKAZ  KONKURENCJI:

Konkurencje indywidualne:

 1. Bieg na 600 m.
 2. Bieg na 60 m.
 3. Rzut piłeczką palantową
 4. Boccia
 5. Skok w dal
 6. Skoki na skakance

Konkurencje drużynowe:

 1. Slalom piłką nożną
 2. Piłka siatkowa – Zagrywka kierowana
 3. Sztafeta
 4. Bieg przez płotki

OPIS KONKURENCJI:

 1. Bieg na 600 m.

Miejsce- wyznaczone na boisku szkolnym

Liczba zawodników – 1 dziewczyna z kl.VI i 1 chłopiec z kl.VI

Chłopcy startują równocześnie ze startu wysokiego z wyznaczonej linii ,wykonują 3 okrążenia. O kolejności szkoły decyduje miejsce poszczególnych zawodników w rywalizacji. W ten sam sposób będzie przebiegał bieg dziewcząt.

 1. Bieg na 60 m.

Miejsce- uliczka za ogrodzeniem szkoły

Liczba zawodników- 1 dziewczyna z kl. IV i 1 chłopiec z kl. V

Przed przystąpieniem do konkurencji następuje losowanie zawodników. Bieg odbywa się w parach ze startu niskiego.

 1. Rzut piłeczką palantową

Miejsce – boisko szkolne

Liczba zawodników- 1 dziewczyna z kl.VI i 1 chłopiec z kl.VI

Każdy zawodnik staje na linii rzutów i wykonuje 2 rzuty jeden po drugim z miejsca lub z rozbiegu. Dłuższy rzut jest liczony w rywalizacji. Przekroczenie linii podczas rzutu skutkuje nie zaliczeniem rzutu.

 1. Boccia

Miejsce- sala sportowa

Liczba zawodników- 1 dziewczyna z kl. VI, V lub IV i 1 chłopiec z kl. VI, V lub IV

 1. Skok w dal

Miejsce – skocznia na boisku szkolnym

Liczba zawodników – 1 dziewczyna z kl. VI lub V i 1 chłopiec z kl. VI lub V

Każdy zawodnik ma prawo do 3 skoków – liczy się najdłuższy skok. Zawodnik wykonuje rozbieg , odbija się od deski i wykonuje skok. Przekroczenie krawędzi deski bliżej odskoczni powoduje , że skok zostaje uznany za spalony. Pomiaru dokonuje się od krawędzi deski bliżej odskoczni.

 1. Skoki na skakance

Miejsce – sala sportowa

Liczba zawodników- 1 dziewczyna z kl. VI lub V i 1 chłopiec z kl. VI lub V

Na sygnał startują równocześnie zawodnicy z każdej szkoły (oddzielnie chłopcy i dziewczęta). Skoki wykonujemy dowolnym sposobem, dopuszcza się skoki na własnej skakance. Przerwanie skoków jest równoznaczne z ukończeniem konkurencji. Liczy się czas ukończenia skoków.

W konkurencjach drużynowych bierze udział 4 zawodników: 2 chłopców i 2 dziewczyny z klas IV,V,VI

 1. Slalom piłką nożną

Miejsce – wyznaczony slalom na chodniku przed szkołą

Uczniowie kolejno wykonują slalom w obie strony na ograniczonym torze z pachołkami co 3m. Za każde potrącenie przeszkody , ominięcie lub wyjście piłki za linie ograniczające do uzyskanego wyniku dodawane są 2 sekundy.

 1. Zagrywka kierowana

Miejsce-boisko do siatkówki plażowej

Zawodnicy ustawiają się za linią końcową boiska. Na sygnał wykonują zagrywkę 1 próbną i 3 punktowane. Punkty przyznaje się wtedy, gdy piłka trafi w materac. Do klasyfikacji ogólnej zliczane są punkty całej drużyny z 3 wykonanych prób.

9.Bieg sztafetowy 4×30 m.

Miejsce – boisko szkolne

Na sygnał startuje pierwszy zawodnik z pałeczką, biegnie do pachołka, obiega go i wraca na miejsce startu, gdzie przekazuje pałeczkę następnemu zawodnikowi itd. Każda drużyna biegnie oddzielnie. Liczy się czas ukończenia sztafety przez ostatniego zawodnika.

10.Bieg przez płotki 4×30 m.

Miejsce – boisko szkolne

Zawodnicy na sygnał pokonują płotki dowolnym sposobem w obie strony. Liczy się czas ukończenia konkurencji przez ostatniego zawodnika.


Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  realizowanego przez Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów w ramach zadania publicznego “Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich”.

Skip to content